[1]
Adam, “Strategi dalam meningkatkan Kemampuan Guru terhadap Pelaksanaan Penilaian Proses Pembelajaran Melalui Supervisi Klinis pada Guru SMK Negeri 1 Woja”, Ainara, vol. 2, no. 1, pp. 20–29, Jan. 2021.