(1)
Adam. Strategi Dalam Meningkatkan Kemampuan Guru Terhadap Pelaksanaan Penilaian Proses Pembelajaran Melalui Supervisi Klinis Pada Guru SMK Negeri 1 Woja. Ainara 2021, 2, 20-29.